EEG Biofeedback
mgr Agnieszka Lendzion

 • +48 505 810 031

 • lendzionka@o2.pl

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Ukończyła Pomorską Akademię Pedagogiczną w Słupsku. Pedagog z wieloletnim stażem w
pracy z dziećmi i młodzieżą w Placówkach Socjalizacyjnych oraz Sądzie Rodzinnym. Posiada
również doświadczenie w pracy z całymi rodzinami, osobami starszymi oraz przewlekle
psychicznie chorymi w zakresie pomocy społecznej.

KURSY I SZKOLENIA

 • Szkolenie dla mediatorów
 • Praca z dzieckiem z ADHD i zaburzeniami zachowania
 •  Identyfikacja symptomów krzywdzenia dzieci
 •  Podejmowanie interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci
 •  Superwizyjne ujęcie pracy z wychowankiem trudnym
 •  Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz funkcjonowania
  zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych
 •  Asystentura – nowatorska usługa w systemie wspierania rodzin, – wymiar prawny,
  psychologiczny i metodyczny
 •  Zadania asystenta rodziny w związku z ustawą Za życiem
 •  Udzielanie pierwszej pomocy
 •  Agresja i autoagresja mieszkańców DPS oraz zastosowanie przymusu bezpośredniego
 •  Pomoc społeczna a ochrona zdrowia psychicznego
 •  Studia podyplomowe w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej
 •  Terapia Biofeedback EEG oraz analiza QEEG w zastosowaniach klinicznych oraz
  treningu szczytowej wydajności

PRYWATNIE

Mama Laurki