Logopeda 2017-11-29T23:11:41+00:00

LOGOPEDA
mgr Sylwia Nowosadko

Oferta / cennik
  • +48 601 626 971
  • snowosadko@wp.pl

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

  • 1995-2000 – Szkoła Podstawowa w Objeździe, nauczyciel zespołu edukacyjno-terapeutycznego: praca z dziećmi z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną,
  • 2000-2007
    • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy. Kierownik Filii w Domu pomocy Społecznej w Machowinku.
    • Praca z dziećmi i młodzieżą z głębokim, znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.
  • 2008-2009
    • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej przy Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku.
    • Praca na stanowisku pedagoga specjalnego a następnie logopedy w zespole wczesnego wspomagania. Diagnoza i terapia dzieci od urodzenia do 7 roku życia.
  • Luty 2008 – do chwili obecnej
    • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy. Nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, pedagog specjalny, logopeda w zespole wczesnego wspomagania. Praca z małymi dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z wadami genetycznymi, z nadpobudliwością psychoruchową, z mózgowym porażeniem dziecięcym.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

  • 2007-2009 
    • Akademia Medyczna we Wrocławiu. Studia podyplomowe: „Wczesna logopedia kliniczna”.
    • Uzyskanie tytułu zawodowego logopeda wczesnokliniczny.
  • 2000–2001
    • Wyższa Szkoła Zarządzania, Słupsk – Studia podyplomowe: „Nowoczesne zarządzanie jednostkami edukacyjnymi.”
  • 1995-1996
    • Uniwersytet Gdański, Zakład Logopedii – Studia Podyplomowe: „Logopedia”
  • 1990-1995
    • Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych –  Studia magisterskie: „Pedagogika specjalna”

KURSY, WARSZTATY, SZKOLENIA

  • Lipiec 2010 – Integracja Sensoryczna I stopień SInet Warszawa,
  • Lipiec 2010 – Integracja Sensoryczna I stopień SInet Warszawa,
  • Styczeń 2010 – Warsztaty „ Elementy metody werbo- tonalnej w pracy z małym dzieckiem z                                                  opóźnionym rozwojem mowy” część I, Szczecin,
  • Październik 2009 – Specjalistyczne Warsztaty Neurologopedyczne: Neurologopedyczne    „ Neurologopedyczne strategie postępowania diagnostyczno- terapeutyczne w świetle Koncepcji NDT – Bobath SLT” Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.
  • Kwiecień 2008 – Konferencja szkoleniowa: „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- diagnoza i terapia”. Elbląg, CTP.
  • Luty  2007 – Pomorskie Centrum Terapii PedagogicznejSzkolenie w zakresie:  -„ Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego Dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”.-„Diagnoza Profilu Rozwojowego Młodzieży i Osób Dorosłych- komputerowy program do diagnozy młodzieży i osób dorosłych o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.-„Konstrukcja Indywidualnego programu Edukacyjno – terapeutycznego w oparciu o diagnozę profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami  w wieku 0 do 12 lat”.
  • Maj 2006 – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, GdańskSzkolenie: Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem”, I, II, III stopień.
  • Luty  2005 – Centrum Szkolenia CLANZA, Filia w Bydgoszczy„Pedagogika zabawy w terapii pedagogicznej” część 1,
  • Październik  2005  Stowarzyszenie MÓWIĆ BEZ SŁÓW, KrakówIII Krajowa  Konferencja „Wspomagające sposoby porozumiewania się”.
  • Kwiecień 2004 ODN, Słupsk Kurs: „Alternatywne i wspomagające  sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych” I, II stopień
  • Maj 2001 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej,Warszawa, warsztat : Metody pracy z uczniem głęboko upośledzonym umysłowo- zajęcia superwizyjne”.
  • Maj 1995 Polskie Towarzystwo Dysleksji „ Metoda Dobrego Startu”, Gdańsk  I,II,III stopień.

PRYWATNIE

Mama Julii, Bartka i Konrada.