OLIGOFRENOPEDAGOG, DOGOTERAPEUTA
mgr Renata Zmitrowicz

 • +48 667 103 895

 • rzmitrowicz@wp.pl

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 2004 roku pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy jako nauczyciel indywidualnych i zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą pozbawioną zdolności mówienia i tych, których mowa nie spełnia wszystkich funkcji komunikacyjnych. Wzbogacając swoje kompetencje zawodowe w tym zakresie, bierze udział w szkoleniach superwizyjnych prowadzonych przez dr Magdalenę Grycman, by jeszcze efektywniej wspierać rozwój dzieci wymagających alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC). W trakcie pracy zawodowej prowadziła również zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, edukacyjno-terapeutyczne w ramach nauczania indywidualnego, zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz terapii i edukacji z udziałem psa.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 • 1998 – 2001  Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie: Studia  wyższe zawodowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
 • 2001 – 2003  Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie: Studia  wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki ogólnej
 • 2003 – 2004  Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Słupsku: kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
 • (uzyskanie kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłową)
 • 2008 – 2009 Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni: Studia podyplomowe w zakresie Edukacji przedszkolnej i zintegrowanej
 • 2017 „Green Way” – Centrum Szkoleń Instruktorskich: Kurs Kynoterapii (dogoterapii) – uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu dogoterapeuty/kynoterapeuty

 

KURSY I SZKOLENIA

 • 2005 Kurs „Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych”, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Słupsk
 • 2005 Kurs „Budowanie pozytywnych interakcji z dzieckiem o wielorakiej niepełnosprawności – Metody M. Ch. Knill, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Słupsk
 • 2006 Kurs „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych- I stopnia, ODN Słupsk
 • 2006 Kurs „Trening umiejętności wychowawczych”, ODN Słupsk
 • 2006 Kurs „Kinezjologii Edukacyjnej (Gimnastyka Mózgu I i II stopnia wg. P. Dennisona)”, Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Słupsku
 • 2006 Kurs podstawowy: „Original Play Niezwykła, pierwotna, naturalna zabawa” , prowadzący Fred Donaldson (USA), Centrum Pomocy Original Play, Warszawa
 • 2007 Szkolenie „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji Castillo Moralesa”, Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im radość”, Słupsk
 • 2007 Kurs „Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka o różnych potrzebach edukacyjnych”, Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP Gdańsk
 • 2009 Warsztaty „Pisanie projektów i wniosków o dotacje”, Ośrodek Doskonalenia Kadr Atena w Słupsku
 • 2009 Kurs „Tańcząca Mandala”, Ośrodek Doskonalenia Kadr Atena w Słupsku
 • 2009 Szkolenie „Agresji i przemocy mówimy STOP”, Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów KOŁO w Słupsku
 • 2010 Warsztat I stopnia „Ruch Rozwijający metodą Veroniki Sherborne”, Ośrodek Doskonalenia Kadr Atena w Słupsku
 • 2010 Warsztat „Dotyk dla zdrowia wg dr J. Thie”, Ośrodek Doskonalenia Kadr Atena w Słupsku
 • 2010 Kurs „Metody stosowane w terapii pedagogicznej”, Ośrodek Doskonalenia Kadr Atena w Słupsku
 • 2010 Szkolenie z zakresu Diagnozy AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź jak się porozumiewam”, Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania, Kwidzyn
 • 2011 Szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych” – I, II stopień, Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju porozumiewania, Kwidzyn
 • 2011 Kurs „Diagnoza i rehabilitacja ortoptyczna”, Ośrodek Doskonalenia Kadr Atena w Słupsku
 • 2011 Kurs „Terapia dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania”, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Słupsk
 • 2012 Szkolenie „Terapia Behawioralna osób z autyzmem I, II, III stopień”, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku
 • 2012 Szkolenie „Profil szkoły”, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa
 • 2013 Seminarium „Od szczeniaka do zawodowca”, prowadzone przez Inki Sjosten (Szwecja), Silva Lupus, Gdynia
 • 2015 Kurs „Seksualność Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie”, Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr Technik, Słupsk
 • 2015 Konferencja „Bezpieczeństwo w szkole – procedury prawne a bezpieczeństwo uczniów”, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Słupsk
 • 2016 Kurs „Podstawy Terapii i Edukacji z Udziałem Psa”, Z Tarninowego Wzgórza, Tarnów
 • 2016 Szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych” – III, IV stopień, Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju porozumiewania, Kwidzyn
 • 2016 Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) cz. 1, Centrum Terapii i Edukacji PESTKA, Kraków
 • 2017 Konferencja „Oni są wśród nas. Uczeń przewlekle chory w społeczności szkolnej”, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Słupsk
 • 2017 Konferencja „Kształcenie specjalne – podręczniki i inne pomoce dla uczniów ze SPE”, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Słupsk
 • 2017 Szkolenie „Program Boardmaker & Speaking Dynamically Pro” cz.1, Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania, Kwidzyn

PRYWATNIE

Mama dwójki dzieci, właścicielka psa rasy Cavalier King Charles Spaniel – Cezarego Revirado FCI, w domu zwanym Rubinem.