Pełne badanie obejmuje:

  • Wywiad z rodzicami (1 spotkanie)

  • Badanie dziecka (2 spotkanie)

  • Wydanie opinii

  • Opracowanie zaleceń

  • Opracowanie zaleceń

Koszt pełnego badania: 600 zł (trzy spotkania) lub 450 (dwa spotkania)