Pełne badanie obejmuje:

  • Wywiad z rodzicami (1 spotkanie)

  • Badanie dziecka (1 spotkanie)

  • Wydanie opinii

  • Opracowanie zaleceń

  • Opracowanie zaleceń

Koszt pełnego badania: 450 zł