Diagnoza autyzmu / Zespołu Aspergera

Pełne badanie obejmuje: Wywiad z rodzicami (1 spotkanie) Badanie dziecka (1 spotkanie) Wydanie opinii Opracowanie zaleceń Opracowanie zaleceń Koszt pełnego badania: 800 zł

Diagnoza autyzmu / Zespołu Aspergera2023-03-13T21:52:50+01:00

Diagnoza dysleksji

Pełne badanie obejmuje: Wywiad z rodzicami (1 spotkanie) Badanie dziecka (2 spotkanie) Wydanie opinii Opracowanie zaleceń Opracowanie zaleceń Koszt pełnego badania: 600 zł

Diagnoza dysleksji2020-06-16T15:54:12+02:00

Diagnoza adhd

Pełne badanie obejmuje: Wywiad z rodzicami (1 spotkanie) Badanie dziecka (2 spotkanie) Wydanie opinii Opracowanie zaleceń Opracowanie zaleceń Koszt pełnego badania: 600 zł (trzy spotkania) lub 450 (dwa spotkania)

Diagnoza adhd2020-06-16T15:52:33+02:00