LOGOPEDA
mgr Sylwia Nowosadko

Oferta / cennik
 • +48 601 626 971
 • snowosadko@wp.pl

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 1995-2000 – Szkoła Podstawowa w Objeździe, nauczyciel zespołu edukacyjno-terapeutycznego: praca z dziećmi z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną,
 • 2000-2007
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy. Kierownik Filii w Domu pomocy Społecznej w Machowinku.
  • Praca z dziećmi i młodzieżą z głębokim, znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.
 • 2008-2009
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej przy Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku.
  • Praca na stanowisku pedagoga specjalnego a następnie logopedy w zespole wczesnego wspomagania. Diagnoza i terapia dzieci od urodzenia do 7 roku życia.
 • 2008-2017
  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Doradca metodyczny ds. kształcenia specjalnego.
  • Prowadzenie szkoleń, Sieci, udzielanie konsultacji i pomocy nauczycielom powiatu słupskiego mających pod opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Luty 2008 do chwili obecnej:
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy.
  • Jako logopeda wczesno- kliniczny w zespole wczesnego wspomagania i terapeuta integracji
   sensorycznej. Praca z małymi dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z wadami genetycznymi, z nadpobudliwością psychoruchową, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z problemami
   miofunkcjonalnymi m.in. skróconym wędzidełkiem języka, z zaburzoną mową, z wadami wymowy itp
  • Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne „Dać skrzydła” w Słupsku
  • ogopeda wczesnokliniczny, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta integracji sensorycznej,
   terapeuta metody C. Morales i komunikacji AAC.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 • 2007-2009 
  • Akademia Medyczna we Wrocławiu. Studia podyplomowe: „Wczesna logopedia kliniczna”.
  • Uzyskanie tytułu zawodowego logopeda wczesnokliniczny.
 • 2000–2001
  • Wyższa Szkoła Zarządzania, Słupsk – Studia podyplomowe: „Nowoczesne zarządzanie jednostkami edukacyjnymi.”
 • 1995-1996
  • Uniwersytet Gdański, Zakład Logopedii – Studia Podyplomowe: „Logopedia”
 • 1990-1995
  • Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych –  Studia magisterskie: „Pedagogika specjalna”

KURSY, WARSZTATY, SZKOLENIA

 • Czerwiec 2023 I Moduł „System MFS”- dok. Monika Ośko, Wrocław ( pod patronatem Barcelona
  Orthodontic Word Institute.
 • Wrzesień 2022 udział w I Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Terapii
  Miofunkcjonalnej, Warszawa,
 • Sierpień 2022 „ Diagnoza i leczenie zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych w praktyce logopedy i
  neurologopedy” prow. Mgr D. Stucki D.O. REHAINTEGRO, Poznań,
 • Maj 2022 „ Afazja rozwojowa-diagnoza i terapia kropk po kroku” prow.mgr. K.Szłapa ,Centrum
  Szkoleń i Terapii Neurologopedycznej, Gdańsk,
 • Listopad 2021   „ETTHNO elastyczno- terapeutyczny taping w logopedii/ neurologopedii” Pracownia Logopedyczna – Sztuka mówienia, Gdynia- kurs,
 • Październik 2021  „Diagnoza i terapia miofunkcjonalna” Akademia Logopedy- kurs
 • Październik 2021  „Fascynujące umysły- niezwykłe spotkania  ze spektrum autyzmu” Fundacja SYNAPSIS, W-wa, konferencja on-line,
 • Grudzień 2020   „Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia podejście autorskie.” Pracownia Logopedyczna „Sztuka Mówienia”- Gdynia,
 • Grudzień 2020   „Werbogesty, Od gestu do słowa i będzie rozmowa” szkolenie on-line „Słow-iq Mowa i Myślenie”,
 • Wrzesień 2019   „Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg. zasad motorycznego uczenia się” SZTUKA MÓWIENIA, Gdańsk,
 • Październik 2018 „Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC) „Przystań Szkraba”   Ośrodek Terapeutyczny, W-wa, prow. A. Smyczek,
 • Luty 2018 „Razem bawimy się i czytamy- czytanie uczestniczące i zabawy komunikacyjne jako forma nauki porozumiewania się z małym dzieckiem”  Stowarzyszenie Mówić bez Słów ISAAC Polska. Gdańsk,
 • Styczeń 2018 Szkolenie superwizyjne u Magdaleny Grycman, Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania, Kwidzyn,
 • Październik 2017 Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) cz.2 Ewa Przebinda, „Pestka”-Centrum Terapii i Edukacji,
 • Maj 2017 Szkolenie: „Program Boardmaker Speaking Dynamically Pro cz. I” Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania Kwidzyn,
 • Kwiecień 2017 Warsztaty szkoleniowe „Znam, wiem, rozumiem świat autyzmu” Słupsk SOSW Damnica, SPN „Dajmy im Radość”, Słupsk,
 • Kwiecień 2016 Warsztaty : Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) cz1. Ewa Przebinda, „Pestka”-Centrum Terapii i Edukacji,
 • Kwiecień 2016 Szkolenie: ” Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce- program szkolny, wg. integracji odruchów dr Sally Goddard” Instytut Neurofizjologii i Psychologii Polska, Gdańsk,
 • Marzec 2016 Warsztaty „Strategiczna metoda usprawniania fonemów w dyslalii obwodowej.
 • Nowe ujęcie diagnostyczno-terapeutyczne. dr hab prof. Danuta Pluta Wojciechowska, Bydgoszcz,
  Grudzień 2010 Warsztaty „ Elementy metody werbo- tonalnej w pracy z małym dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy” część II, Szczecin,
 • Październik 2010 Diagnoza AAC w oparciu o narzędzie: „Sprawdź jak się porozumiewam..”
  Magdaleny Grycman Kwidzyn,
 • Lipiec 2010 „Lider zmian” w zakresie podnoszenia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, MEN, Warszawa,
 • Lipiec 2010 – Integracja Sensoryczna I stopień SInet Warszawa,
 • Styczeń 2010  Warsztaty „ Elementy metody werbo- tonalnej w pracy z małym dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy” część I, Szczecin,
 • Październik 2009  Specjalistyczne Warsztaty Neurologopedyczne: Neurologopedyczne    „ Neurologopedyczne strategie postępowania diagnostyczno- terapeutyczne w świetle Koncepcji NDT – Bobath SLT” Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.
 • Kwiecień 2008  Konferencja szkoleniowa: „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- diagnoza i terapia”. Elbląg, CTP.
 • Luty  2007  Pomorskie Centrum Terapii PedagogicznejSzkolenie w zakresie:  -„ Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego Dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”.-„Diagnoza Profilu Rozwojowego Młodzieży i Osób Dorosłych- komputerowy program do diagnozy młodzieży i osób dorosłych o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. „Konstrukcja Indywidualnego programu Edukacyjno – terapeutycznego w oparciu o diagnozę profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami  w wieku 0 do 12 lat”.
 • Maj 2006  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk Szkolenie: Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem”, I, II, III stopień.
 • Luty  2005  Centrum Szkolenia CLANZA, Filia w Bydgoszczy„Pedagogika zabawy w terapii pedagogicznej” część 1,
 • Październik  2005  Stowarzyszenie MÓWIĆ BEZ SŁÓW, KrakówIII Krajowa  Konferencja „Wspomagające sposoby porozumiewania się”.
 • Kwiecień 2004 ODN, Słupsk, Kurs: „Alternatywne i wspomagające  sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych” I, II stopień
 • Maj 2001 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa, Warsztat : Metody pracy z uczniem głęboko upośledzonym umysłowo- zajęcia superwizyjne”.
 • Maj 1995 Polskie Towarzystwo Dysleksji „ Metoda Dobrego Startu”, Gdańsk  I,II,III stopień.

PRYWATNIE

Mama Julii, Bartka i Konrada.