Logopeda – oferta / cennik

mgr Sylwia Nowosadko
 • +48 601 626 971

 • snowosadko@wp.pl

Diagnoza i terapia dzieci:

 • z zaburzeniami funkcji oralnych : jedzenia i picia/ ssanie, połykanie, gryzienie/u wcześniaków, noworodków, niemowląt wykorzystaniem koncepcji Castillo Moralesa
 • z zaburzeniami artykulacyjnymi, wadami wymowy itp.
 • nie mówiącymi / możliwość wprowadzenia komunikacji alternatywnej lub wspomagającej AAC/
 • z opóźnionym rozwojem mowy / z wykorzystaniem elementów terapii integracji sensorycznej/
 • z niedosłuchem lub niesłyszących, głównie niemowląt, małych dzieci/ z wykorzystaniem metody werbo-tonalnej/
 • terapia osób dorosłych z porażeniem nerwu twarzowego / praca koncepcją C. Moralesa/
 • z nieregularnym napięciem mięśniowym /z wykorzystaniem koncepcji Castillo Moralesa/
 • diagnoza i terapia miofunkcjonalna niemowląt, dzieci, młodzieży (ocena wędzidełek jamy
  ustnej, pracy policzków, warg, języka itp.)
 • wykorzystywanie w terapii miofunkcjonalnej systemu stymulatorów MFS do lecenia
  zaburzonych funkcji motorycznych jamy ustnej takich jak: oddychania, połykania,
  gryzienia

Diagnoza i terapia dzieci:

 • pełna diagnoza  z wystawieniem opinii/diagnozy na piśmie (od 2 do 3 spotkań) każde spotkanie 180zł do 60 min.
 • terapia logopedyczna -45 min.-150zł
 • terapia logopedyczna, małe dzieci -30 min. -120 
 • konsultacja logopedyczna – 60 min. 200zł
 • terapia metodą koncepcji Castillo Moralesa do 60 min. -180 zł
 • Diagnoza miofunkcjonalna w tym ocena wędzidełka języka – wystawienie pisemnej diagnozy wraz z konsultacją -250 zł
 • możliwość zakupienia stymulatorów MFS do leczenia zaburzonych funkcji motorycznych jamy ustnej 200zł