• Konsultacje z psychologiem dziecięcym
 • Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci
 • Konsultacje logopedyczne
 • Diagnoza i terapia logopedyczna (dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wady wymowy)
 • Konsultacje z fizjoterapeutą (kontrola prawidłowości rozwoju ruchowego, pomoc w doborze prawidłowego obuwia)
 • Korekcja wad postawy u dzieci (koślawość, szpotawość, wady kręgosłupa)
 • Czuwanie nad prawidłowością rozwoju motorycznego dziecka
 • Warsztaty chustonoszenia
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej u najmłodszych dzieci (0-3 lata)
 • Muzykoterapia
 • Warsztaty grupowe: – dla dzieci nieśmiałych – dla dzieci z trudnościami z regulacją emocji
 • „Będę przedszkolakiem” – zajęcia adaptacyjne dla dzieci 2-3 letnich
 • Język angielski dla dzieci
 • Warsztaty dla rodziców
 • Psychologiczna diagnoza poziomu rozwoju wraz z wykreślaniem strefy najbliższego rozwoju
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC)
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej małych dzieci (0-3)
 • Terapia koncepcją Castillo Morales
 • Rehabilitacja niemowląt i dzieci metodą NDT-Bobath
 • Rehabilitacja w wodzie metodą Halliwick
 • Rehabilitacja na piłkach metodą Fitball News
 • Muzykoterapia
 • Indywidualna terapia pedagogiczna
 • Zajęcia grupowe dla dzieci nisko funkcjonujących
 • „Będę przedszkolakiem” – zajęcia adaptacyjne dla dzieci 2-3 letnich
 • Warsztaty dla dzieci nieśmiałych
 • Warsztaty dla dzieci z trudnościami z regulacją emocji
 • Zajęcia grupowe dla dzieci głęboko niepełnosprawnych