OLIGOFRENOPEDAGOG, DOGOTERAPEUTA
mgr Anna Kielińska

OFERTA

 • Dogoterapia,
 • Terapia indywidualna dzieci z autyzmem,
 • Treningi Umiejętności Społecznych (TUS)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 25 lat pracuje z dziećmi, w tym 21 lat z dziećmi niepełnosprawnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym. Jej praca to połączenie dwóch pasji – miłości do dzieci i psów, stąd metoda terapii, której poświęciła ostatnie 10 lat – dogoterapia. Pracuje w asyście trzech psów: labradorki Sherry, Cavalierki Suri oraz Goldenki Bonnie. Szczególne miejsce w jej pracy zajmują dzieci z autyzmem. Jest Fundatorką oraz Prezesem Fundacji „DOGOnić świat”, która realizuje wiele projektów na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 • 1986-1992 – Studium Nauczycielskie w Lęborku, kierunek Wychowanie przedszkolne
 • 1993-1996 – Uniwersytet Gdański, wyższe studia magisterskie, kierunek Pedagogika w zakresie nauczania początkowego
 • 1996-1998 – Uniwersytet Gdański, Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogika specjalna – rewalidacja upośledzonych umysłowo- Oligofrenopedagogika
 • 2010- Niepubliczne Centrum Kształcenia Silva Lups, Kurs Kwalifikacyjny Dogoterapii ( Kynoterapii)

KURSY I SZKOLENIA

 • 2005- Kurs „ Metody wspierające rozwój umysłowy, ruchowy i emocjonalny” , Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Malborku
 • 2007 – Kurs „ Konstruowanie programów terapeutycznych dostosowanych do dysfunkcji ucznia”, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
 • 2009 – Seminarium z udziałem Turid Rugaas „ Praca psa-terapeuty” , Fundacja Psia Wachta w Krakowie
 • 2009- 3- stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku
 • 2009 – Kurs „Kynoterapia i autyzm” Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne w Bydgoszczy
 • 2009 – szkolenie „Terapia z Udziałem psa. Dobrostan zwierząt towarzyszących człowiekowi. Koncepcja pięciu wolności.” Fundacja jak Mleczna Czekolada w Częstochowie
 • 2008 – 2009 – Kurs „Dogoterapia i metodyka szkolenia psów” Fundacja CZE-NE- KA w Warszawie
 • 2010 – seminarium „Pies w edukacji, terapii i profilaktyce”
 • 2010 – konferencja międzynarodowa „Autyzm – specyficzne potrzeby – kompleksowa terapia” Fundacja Synapsis w Warszawie
 • 2010- seminarium „Nie tylko dogoterapia” Fundacja Psia Wachta w Krakowie
 • 2010 – warsztaty „Dogoterapia we wspomaganiu i usprawnianiu nauki czytania” Fundacja jak mleczna czekolada w Częstochowie
 • 2010 – Konferencja „Kynoterapia jako innowacyjna metoda polisensorycznego wspomagania rozwoju dziecka w świetle kwalifikacji zawodowych i prawnych” w Gdyni
 • 2012- konferencja szkoleniowa „Autyzm z klasą – edukacja i integracja uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera w szkołach różnego typu” Fundacja Synapsis Warszawa
 • 2012 – Sympozjum Naukowe Zrozumieć Autyzm – Wsparcie Rodzin Osób z Autyzmem
 • 2013 – II Międzynarodowa Konferencja pt. „Leczenie dziecka z autyzmem – najnowsze trendy medyczne”, Instytut Medycyny Integracyjnej Arcana, Warszawa
 • 2013 – Konferencja szkoleniowa „ Autyzm. Interakcje- porozumienie- dialog” Fundacja Synapsis Warszawa
 • 2014 – Szkolenie „Zwierzęta w terapii. Dogoterapia, Hipoterapia, Felinoterapia jako elementy Animal-Assisted Therapy z udzialem dr sc. Dennis T. Turner” Perro- Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego, Warszawa
 • 2015 – szkolenie „ Dogoterapia w edukacji masowej i pedagogice specjalnej z udziałem prof. dr Marie- Jose Enders – Slegers” Perro- Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego, Warszawa
 • 2016 – konferencja szkoleniowa „Drogi i mosty. Najlepsze strategie uczenia umiejętności społecznych osób z ASD. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Synapsis w Warszawie
 • 2017 – Krajowa Konferencja edukacyjno – informacyjna „Świat o nas: Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego” Fundacja DOGadanka w Kielcach
 • 2017- Konferencja szkoleniowa „Ja, mój autyzm i świat. Jak rozmawiać z dziećmi młodzieżą i osobami dorosłymi z ASD o nich samych? Jak wspierać ich tożsamości?” Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Synapsis, Warszawa
 • 2018 – Szkolenie Trening umiejętności społecznych (TUS) Indygo, Warszawa

PRYWATNIE

Mama dwójki dorosłych dzieci. Właścicielka psów pracujących Suri Di Bordaja rasy Cavalier king Charles spaniel, Sherry Sitkowski Bór- labrador retriever oraz HI FI Superstar Look of Love, rasy golden retriever zwanej Bonnie.