PSYCHOLOG DZIECIĘCY
mgr Patrycja Nowak-Moszczyńska

Oferta / cennik
 • +48 512 801 401
 • pnmoszczynska@gmail.com

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Psycholog dziecięcy, dogoterapeuta

Od początku drogi zawodowej pracuje z dziećmi. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno na drodze psychologii oświatowej (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku), jak i klinicznej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku).
Ukończyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń dotyczących pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje.
Pracuje zarówno z dziećmi zdrowymi, aby odkryć i w pełni wykorzystać ich potencjał oraz pomóc w problemach i trudnościach, jakie napotykają w życiu; jak i z dziećmi niepełnosprawnymi, monitorując i wspomagając ich rozwój oraz udzielając wsparcia ich rodzicom.
Pracuje głównie w podejściu poznawczo-behawioralnym, jakkolwiek czerpie również z terapii schematu, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii zabawą i z założeń rodzicielstwa bliskości.
Pracuje również jako dogoterapeuta. Posiada kwalifikacje zawodowe w tym zakresie, zajęcia prowadzi wraz z golden retrieverem Sarą.

Wykształcenie kierunkowe i specjalizacyjne:

 • 2016 – w trakcie Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Warszawa
  Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży
  szkolenie 4-letnie, zmierzające do uzyskania certyfikatu psychoterapeutycznego
 • 2002 – 2007 Uniwersytet SWPS, Warszawa
  Społeczna Psychologia Kliniczna
  studia magisterskie
 • 2000 – 2004 Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
  Studium Pedagogiczne
  uprawnienia do pracy z dziećmi
 • 1999 – 2004 Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
  Filologia polska, Kulturoznawstwo
  studia magisterskie
 • Certyfikowany diagnosta FASD
 • Certyfikowany diagnosta zaburzeń ze spektrum autyzmu testem ADOS-2

KURSY I SZKOLENIA

 • Diagnoza FASD Czterocyfrowym Kwestionariuszem Diagnostycznym, Fundacja Fastryga
 • Neuropsychologiczna diagnoza adhd, Pracownia M-M, Sopot
 • Dogoterapeuta (Kynoterapeuta) – kurs kwalifikacyjny (MEN), Silva Lupus, Warszawa
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży, Centrum CBT, Warszawa
 • Neuropsychologia kliniczna dziecka. Teoria i praktyka, Centrum CBT, Warszawa
 • Wczesna interwencja, Fundacja Promyk Słońca, Wrocław
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Diagnoza i terapia, Centrum CBT, Elbląg
 • Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci, Instytut Matki i Dziecka, Zakład Wczesnej Interwencji Psychologicznej, Warszawa
 • Dziecięce zaburzenia rozwojowe, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, Kraków
 • Integracja sensoryczna, I stopień, Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej, Gdańsk
 • Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, Sopot
 • Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk
 • Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach, I stopień, Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Warszawa
 • Roczny kurs dogoterapii, fundacja Czeneka
 • Podstawy terapii z udziałem psa, fundacja Dogtor

DIAGNOZA

 • Diagnoza poziomu rozwoju dziecka (funkcjonalna) / diagnoza ilorazu inteligencji
 • Diagnoza zaburzeń dzieci i młodzieży
 • Diagnoza w zakresie trudności szkolnych
 • Diagnoza poziomu rozwoju dzieci niepełnosprawnych wraz z ustaleniem indywidualnego planu wspomagania rozwoju

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE (PORADNICTWO)

 • Trudności wychowawczych
 • Zaburzeń emocjonalnych i lękowych
 • Wspierania dziecka w trudnych sytuacjach życiowych
 • Konsultacja zajmuje na ogół 3-4 spotkania. Każde spotkanie trwa około 50 minut. Na pierwsze spotkanie zapraszani są sami rodzice, bez dziecka. Spotkanie to służy zebraniu dokładnego wywiadu i omówieniu problemu. Potem następuje jedno lub dwa spotkania z dzieckiem, podczas których psycholog nawiązuje kontakt z dzieckiem, przeprowadza specjalistyczne testy pozwalające dotrzeć do przyczyny problemu, przeprowadza zabawę diagnostyczną lub rozmawia z dzieckiem o danym problemie. Następnie psycholog spotyka się ponownie z rodzicami i przekazuje im wnioski, zalecenia i wskazówki lub ustalane zostają zasady terapii, jeśli jest ona konieczna.

TERAPIA

 • Wspomaganie rozwoju małego dziecka lub dziecka niepełnosprawnego
 • Terapia indywidualna dzieci i młodzieży
 • Dogoterapia (kynoterapia)