Psycholog dziecięcy – oferta / cennik2024-01-04T15:33:59+01:00

Psycholog Dziecięcy – oferta / cennik

mgr Patrycja Nowak-Moszczyńska
 • +48 512 801 401
 • pnmoszczynska@gmail.com

GABINET PRYWATNY

Konsultacja obejmuje 3-4 spotkania, każde z nich trwa około 50 minut.

Spotkanie pierwsze – to spotkanie dla rodziców, bez dziecka. Służy ono zebraniu dokładnego wywiadu i omówieniu problemu. Prosimy rodziców o zabranie na to spotkanie dotychczasowej dokumentacji dziecka.

Spotkanie drugie/ trzecie – to spotkanie dla dziecka. Psycholog nawiązuje kontakt z dzieckiem, przeprowadza zabawę diagnostyczną, rozmawia z dzieckiem o zgłaszanym problemie.

Spotkanie ostatnie – to spotkanie dla rodziców. Psycholog przekazuje rodzicom wnioski i spostrzeżenia, wspólnie omawiają zgłaszaną trudność. Konsultacja kończy się otrzymaniem przez rodziców pisemnych zaleceń do dalszej samodzielnej pracy nad zgłaszaną trudnością, wskazaniem dalszej ścieżki diagnostycznej lub umówieniem się na terapię dziecka.

Ważne:

Konsultacja ma na celu wskazanie możliwych przyczyn trudności oraz uzyskanie przez rodziców wskazówek, które pomogą im samodzielnie poradzić sobie ze zgłaszaną trudnością.
Konsultacja nie jest pełną diagnozą ani terapią. Po konsultacji rodzice nie otrzymują opinii psychologicznej, a jedynie zalecenia postępowania dla rodziców.

Cennik:
Koszt każdego spotkania to 200 zł. Pisemne zalecenia są wliczone w cenę.

Diagnoza poziomu rozwoju małego dziecka (2 miesiące – 3 lata)2020-06-16T15:48:21+02:00

Pełne badanie obejmuje:

 • Wywiad z rodzicami (1 spotkanie)

 • Badanie dziecka (1 spotkanie)

 • Wydanie opinii

 • Opracowanie zaleceń

 • Opracowanie zaleceń

Koszt pełnego badania: 450 zł

Diagnoza autyzmu / Zespołu Aspergera2023-03-13T21:52:50+01:00

Pełne badanie obejmuje:

 • Wywiad z rodzicami (1 spotkanie)

 • Badanie dziecka (1 spotkanie)

 • Wydanie opinii

 • Opracowanie zaleceń

 • Opracowanie zaleceń

Koszt pełnego badania: 800

Diagnoza poziomu inteligencji / profilu poznawczego (mocne, słabe strony dziecka)2020-06-16T15:53:02+02:00

Pełne badanie obejmuje:

 • Wywiad z rodzicami (1 spotkanie)

 • Badanie dziecka (1 spotkanie)

 • Wydanie opinii

 • Opracowanie zaleceń

 • Opracowanie zaleceń

Koszt pełnego badania: 450 zł

Diagnoza Płodowego Zespołu Alkoholowego (FASD) (dzieci 2 miesiące – 3 lata)2020-06-16T15:53:24+02:00

Pełne badanie obejmuje:

 • Wywiad z rodzicami (1 spotkanie)

 • Badanie dziecka (1 spotkanie)

 • Wydanie opinii

 • Opracowanie zaleceń

 • Opracowanie zaleceń

Koszt pełnego badania: 450 zł

Diagnoza dysleksji2020-06-16T15:54:12+02:00

Pełne badanie obejmuje:

 • Wywiad z rodzicami (1 spotkanie)

 • Badanie dziecka (2 spotkanie)

 • Wydanie opinii

 • Opracowanie zaleceń

 • Opracowanie zaleceń

Koszt pełnego badania: 600 zł

Diagnoza adhd2020-06-16T15:52:33+02:00

Pełne badanie obejmuje:

 • Wywiad z rodzicami (1 spotkanie)

 • Badanie dziecka (2 spotkanie)

 • Wydanie opinii

 • Opracowanie zaleceń

 • Opracowanie zaleceń

Koszt pełnego badania: 600 zł (trzy spotkania) lub 450 (dwa spotkania)

Diagnoza Płodowego Zespołu Alkoholowego (FASD) (dzieci powyżej 3 lat)2020-06-16T15:54:48+02:00

Pełne badanie obejmuje:

 • Wywiad z rodzicami (1 spotkanie)

 • Badanie dziecka (2 spotkanie)

 • Wydanie opinii

 • Opracowanie zaleceń

 • Opracowanie zaleceń

Koszt pełnego badania: 600 zł

Ważne:

Po diagnozie rodzic otrzymuje opinię wraz z zaleceniami.

Diagnoza odbywa się w oparciu o standaryzowane, najnowsze testy psychologiczne.

Nasza placówka nie jest Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, zatem nie wydajemy orzeczeń, a wydawane przez nas opinie nie muszą być wiążące dla placówek oświatowych.

W przypadku diagnozy zaburzeń (adhd, autyzm wczesnodziecięcy, Zespół Aspergera, Płodowy Zespół Alkoholowy FAS) psycholog wystawia opinię dotyczącą podejrzenia występowania danego zaburzenia. Diagnozę medyczną musi zawsze postawić lekarz.

Pracuję głównie w podejściu poznawczo-behawioralnym, z elementami terapii schematu. Pierwsze spotkanie zawsze przeznaczone jest dla rodziców (bez dziecka).

Terapia trwa na ogół 20-30 sesji w podejściu poznawczo-behawioralnym lub około 50 sesji w podejściu terapii schematu.

Koszt pierwszego spotkania: 180 zł /50 min.

Koszt kolejnych sesji: 180 zł / 50 min.

POMOC NIEODPŁATNA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ADASIA

Wszystkie powyższe formy pomocy realizowane są także nieodpłatnie, w ramach działalności „Fundacji Adasia”.